Bijna elke maand verschijnt er wel een nieuw onderzoek naar AOV’s en de uitkomsten zijn bijna altijd hetzelfde. Zo vinden de meeste ondernemers ze te duur en te ingewikkeld. Maar klopt die gedachte eigenlijk wel?

De belangrijkste uitkomsten van de AOV- onderzoeken op een rijtje:

1.    Ondernemers vinden AOV’s te duur.
2.    Er is weinig vertrouwen dat verzekeraars ook echt uitkeren als puntje bij paaltje komt.
3.    AOV’s zijn voor veel ondernemers onduidelijk.
4.    Ook sluiten AOV’s vaak niet aan bij de behoeften van ondernemers.
5.    Ondernemers schatten zelf de kans dat ze ziek worden veel te laag in.

Dezelfde soort onderzoeken tonen ook aan dat veel ondernemers zich niet echt verdiepen in de materie. Zou het dan niet beter zijn om gewoon betere voorlichting over een AOV te gaan geven? Laten we eens wat dieper ingaan op de specifieke uitkomsten.

1. Zijn AOV’s echt te duur?

Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Als je het idee hebt dat een verzekeraar toch niet uitkeert, dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering al gauw te duur. Net als dat je je kans om ziek te worden te laag inschat natuurlijk. Maar draai het eens om. Een AOV kost per maand niet meer dan 2 tot 3 declarabele uren. In het geval dat je een goede verzekeraar hebt die ook echt uitkeert, vallen de kosten per maand toch best mee. Bovendien zijn er vaak ook allerlei kortingen mogelijk.

2. Keren verzekeraars nooit uit?

Omdat veel mensen een AOV te duur vinden, komen verzekeraars soms met uitgeklede (en goedkopere) polissen op de markt. De bijbehorende voorwaarden zijn alleen vaak zo onzinnig dat de kans op uitkeren nihil is. Een aantal voorbeelden van dat soort voorwaarden zijn:

·         De verzekeraar keert bij een hersenbloeding pas uit wanneer de patiënt niet meer in staat is zich zelfstandig te wassen.
·         De verzekeraar keert uit bij tumoren die een abnormale groei vertonen. Maar wie bepaalt wat abnormaal is?
·         Er geldt een wachttijd van 360 dagen.
·         De verzekeraar keert uit op basis van gangbare arbeid. Dat betekent dat je als accountant misschien nog best komkommers kunt plukken.

Toch blijkt in de praktijk dat heel veel ondernemers hier dus ooit zelf voor getekend hebben, met alle gevolgen van dien als er daadwerkelijk iets aan de hand is. Kijk dus goed naar de voorwaarden als je een (goedkope) polis wilt gaan afsluiten.

3. Zijn AOV’s onduidelijk?

In het verleden kwam dat inderdaad best vaak voor, iets wat ervoor gezorgd heeft dat verzekeraars hun voorwaarden in begrijpelijke taal herschreven hebben. Toch blijft het vooroordeel bestaan over de onbegrijpelijkheid van verzekeringspolissen. Ondernemers doen vaak niet eens moeite meer en de meeste ondernemers tekenen gewoon bij het kruisje. Wij nemen zelf de polis altijd uitgebreid met onze cliënten door en geven deze gearceerd aan hen mee naar huis om allesn nog eens rustig na te lezen. Op die manier blijkt achteraf dat ze eigenlijk helemaal niet onduidelijk zijn.

4. Sluiten AOV’s niet aan op de behoeften van ondernemers?

Dat kunnen we ons eigenlijk niet meer voorstellen. Er zijn talloze producten op de markt voor de meest uiteenlopende doelgroepen. Helaas zijn er wel veel tussenpersonen die maar met enkele partijen samenwerken. Het gevolg: het lijkt dan inderdaad alsof het aanbod beperkt is. Ondernemers hebben daarom vooral veel baat bij een goed advies van een onafhankelijk adviseur met toegang tot een breed scala aan producten.

5. Schatten ondernemers de kans op ziekte te laag in?

We denken inderdaad allemaal dat we niet ziek gaan worden. Of in elk geval niet ernstig of langdurig. Toch is het zo dat 30 procent van de ondernemers ooit te maken krijgt met ziekte.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het imago van AOV-verzekeraars niet al te best is. Maar dit is lang niet altijd op feiten gebaseerd. Door te zorgen voor goede voorlichting is dit imago flink op te poetsen. En geholpen worden door een sterke adviseur, met flinke collectiviteitskortingen, helpt natuurlijk ook mee. Want wie bespaart op de premie in plaats van op de voorwaarden, komt nooit bedrogen uit.

—————————————————————————————————

AOVonlineafsluiten.nl is in Nederland het grootste platform voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ruim 70.000 ondernemers profiteren van de beste voorwaarden en de laagste premies. AOVonlineafsluiten.nl is het arbeidsongeschiktheidsverzekeringslabel van New Wave Assurances.