Het voorstel van de nieuwe verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)  voor zelfstandige ondernemers roept bij menigeen nogal wat vragen en onduidelijkheden op. Wij hebben hieronder vijf belangrijke vragen (inclusief de antwoorden) voor je op een rijtje gezet.

1: Hoe verplicht is die verplichte AOV nu eigenlijk?

Het is zo dat je wordt verplicht om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als zelfstandig ondernemer, maar dat houdt dus niet in dat je gedwongen wordt om de nieuwe verplichte AOV af te sluiten. Misschien heb je nu al een AOV of wil je liever een AOV afsluiten bij een verzekeraar (met minimaal dezelfde dekking als de verplichte AOV ). Als dat zo is, dan krijg je een vrijstelling. Dat betekent dat je zelf meer te kiezen hebt op het gebied van de voorwaarden van de AOV en als gevolg daarvan dus ook in de hoogte van je premie. Crowdsurance oplossingen en broodfondsen tellen niet mee (omdat die uitkering doorgaans na twee jaar stopt). Maar dit kan natuurlijk wel interessant zijn als afdekking van je eigen risico periode.

2: Waarom wordt de AOV verplicht gesteld?

Op dit moment is het zo dat gemiddeld genomen 1 op de 10 zzp’ers en ondernemers arbeidsongeschikt wordt. En dat terwijl bijna 70% van alle zelfstandigen daar helemaal niets voor geregeld heeft. Dat kan ervoor zorgen dat zij op hun spaargeld moeten terugvallen en uiteindelijk in de bijstand terechtkomen. De invoering van de verplichte AOV is er op gericht om dit soort zaken te voorkomen. Maar natuurlijk helpt ook het afsluiten van een reguliere AOV hier tegen.

3: Hoe lang heb ik nog de tijd om een AOV af te sluiten?

Rustig maar, je hebt nog even de tijd. Want voordat de verplichte AOV in werking treedt, moeten er eerst wetswijzigingen worden doorgevoerd. En je snapt het al: zoiets kost tijd. Hetzelfde geldt voor de praktische uitvoering van alles. De verwachting is nu dat de verplichte AOV pas in 2024 in werking treedt. Bedenk wel dat als je als zelfstandige tot die tijd arbeidsongeschikt raakt, je niet gedekt bent als je op dit moment nog geen AOV hebt afgesloten. Nu al een AOV hebben, is dan ook altijd een verstandige keuze.

4: Wat kost de verplichte AOV (en wat krijg ik ervoor terug)?

De verplichte AOV bestaat uit een inkomensafhankelijke premie en de hoogte ervan wordt afhankelijk van de wachttijd die je als zelfstandig ondernemer kiest. Op dit moment zijn de verwachtingen dat de premie maximaal 200 euro per maand zal bedragen. De daarmee samenhangende uitkering is maximaal 1.650 euro bruto per maand. Minder dus dan voor iemand die in loondienst werkt. De standaard wachttijd wordt één jaar en de maximale wachttijd bedraagt twee jaar. De premie-inning gebeurt door de Belastingdienst en het UWV regelt de uitkeringen.

5: Wat kost een reguliere AOV (en wat krijg ik er voor terug)?

Bij een normale AOV is jouw invloed op de voorwaarden, de premie en de uitkering die je betaalt veel groter dan het geval is bij de verplichte AOV. Je bepaalt bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen dat je wilt verzekeren, hoe lang de wachttijd mag zijn voor er uitgekeerd wordt, wat de eindleeftijd van de verzekering is en of je het wel of geen probleem vindt om ook ander werk te accepteren mocht je arbeidsongeschiktheid raken. Je bent dus in grote mate vrij om te kiezen welke premie je betaalt en welke uitkering je ontvangt.

—————————————————————————————————

AOVonlineafsluiten.nl is in Nederland het grootste platform voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ruim 70.000 ondernemers profiteren van de beste voorwaarden en de laagste premies. AOVonlinevergelijken.nl is het arbeidsongeschiktheidsverzekeringslabel van New Wave Assurances.

Uw AOV premie berekening opvragen? Klik hier