Een tijdje geleden was het dan zover. Er zou een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komen voor zzp’ers. Oké, het duurde dan misschien nog wel even, maar op deze manier wilde de regering regelen dat elke zelfstandige zich voortaan gaat verzekeren tegen eventuele arbeidsongeschiktheid. Toch lijkt het er inmiddels op dat de verplichte AOV in Europa alsnog zal gaan sneuvelen. De voorspelling is dat de Europese rechter er een streep doorheen zal gaan zetten. Toch leggen we je in dit artikel de oorspronkelijke plannen graag uit, ook al zal het op deze manier waarschijnlijk geen doorgang gaan vinden.

Waarom een verplichte AOV?

Op dit moment ziet de overheid het fikse percentage zzp’ers dat geen verzekering heeft als een groot probleem. Mochten zij arbeidsongeschikt raken, dan lopen zij veel risico om in de financiële problemen te komen. Zij kunnen geen aanspraak maken op WW en ook de bijstand is niet altijd zomaar inzetbaar voor deze groep. Het gevolg: ze hebben geen inkomen meer waardoor de moeilijkheden zich snel zullen opstapelen.

Nieuwe afspraken

Ondernemersorganisaties hebben heel lang kritiek gehad op de verplichte zzp AOV. En bij sommigen leeft die kritiek nog altijd. Maar gelukkig zijn er in de afgelopen tijd goede afspraken gemaakt. In die afspraken werd geprobeerd om zo veel mogelijk rekening te houden met wat zelfstandigen het liefste zelf zouden willen.

Premie: maandelijks zo’n €120 tot €220

De maandelijkse kosten voor een verplichte AOV voor zzp’ers gaan waarschijnlijk €120 tot €220 bedragen. Hoe hoog de premies precies gaat zijn, hangt wel van diverse zaken af. Zoals bijvoorbeeld het eigen risico dat een zelfstandige bereid is te lopen. Met deze AOV kan een zzp’er zich voor een uitkering verzekeren die per maand maximaal €1.650 bedraagt. Zo zullen zijn of haar inkomsten niet helemaal opdrogen bij ziekte of een ongeval.

Fiscaal aftrekbare premie

De premie van de AOV is daarbij fiscaal aftrekbaar. Dat zorgt ervoor dat een zelfstandige netto een minder hoog maandbedrag hoeft te betalen. De hoogte van de te betalen premie is afhankelijk van hun inkomen. Ben je een zelfstandige met hogere inkomsten, dan draag je ook meer bij. Op die manier dragen de sterkere schouders de zwaarste lasten. Zo komt er een collectieve verzekering die beschikbaar is voor alle zzp’ers. Vergelijkbaar met datgene wat er al is voor mensen die in loondienst werken. Die betalen ook allemaal mee.

Eigen risico keuze

De ene zelfstandige is natuurlijk de andere niet. Sommigen beschikken momenteel al over een arbeidsongeschiktheidsverzekering of hebben zelf al iets geregeld. Er zijn er ook genoeg die voldoende spaargeld hebben of er altijd voor zorgen dat er voldoende geld in hun onderneming blijft zitten. Voor dit soort zzp’ers gaat er een vrijwillig eigen risico komen. Daarmee kun je besluiten om langer je eigen boontjes te doppen, waarbij je nog geen gebruik maakt van de AO-uitkering. De premie die je betaalt is dan lager, maar je hebt dan ook niet meteen recht op de uitkering op het moment dat je te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid.

Standaardtermijn eigen risico

Er geldt standaard een eigen risico van een jaar waarbij je als zzp’er dus nog geen gebruik van de uitkering kunt maken. Je kunt ook besluiten om een hogere premie te betalen waardoor de uitkering al na zes maanden ingaat. Of juist een hoger eigen risico kiezen waardoor je twee jaar voor een eigen inkomen dient te zorgen. Daarnaast kan je een aanvullende verzekering afsluiten bij een externe verzekeraar, als je bijvoorbeeld een hoger inkomen wilt ontvangen bij arbeidsongeschiktheid.

Dekking maximuminkomen

Het jaarlijkse maximuminkomen dat door de verplichte AOV gedekt wordt, bedraagt €30.000 op jaarbasis. In geval van arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekering daar zeventig procent van uit (wat neerkomt op €1.650 bruto in de maand). Voor de meeste zzp’ers is dit voldoende om van te leven, al zal dat voor veel zelfstandigen ook niet gelden. Kiezen voor een aanvullende  verzekering is dan een verstandige optie.

Betaalbaarheid

Het belangrijkste doel was ooit om in elk geval een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen te creëren. Eentje waarbij de premie maximaal enkele honderden euro’s per maand zou bedragen. Maar inmiddels heeft ZZP Nederland al gemeld dat zij bedragen van tot €220 per maand echt niet ‘betaalbaar’ vinden. Zij zien liever bedragen van maximaal €100 in de maand. Dat bedrag moet elke zelfstandige kunnen betalen. Met daarbij zelfs nog de mogelijkheid om dit te verlagen naar €50 (voor lagere inkomensgroepen en voor diegenen die liever een hoger eigen risico accepteren).

Kritiek

Ook andere zzp-organisaties hadden veel aan te merken op de plannen. Zo is de Werkvereniging niet content met de gecommuniceerde plannen. Ondanks dat ze zelf input gaven aan de partij die met de plannen bezig was, zijn ze echt niet tevreden met wat eruit gekomen is. Zij vinden dat er ‘helemaal niet geluisterd’ is naar hun inbreng.

Onduidelijkheid

Wat de verplichte zzp AOV nu precies gaat worden, is nog steeds niet volledig duidelijk. Als we meer informatie hebben, brengen we je hiervan direct op de hoogte. Daarbij volgen we natuurlijk ook de Europese ontwikkelingen op de voet. Zoals of de wetgeving in Europa zo’n verplichte AOV daadwerkelijk kan verbieden en of de huidige corona-ontwikkelingen nog van invloed zijn op de voortgang van de plannen.

—————————————————————————————————

AOVonlineafsluiten.nl is in Nederland het grootste platform voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ruim 70.000 ondernemers profiteren van de beste voorwaarden en de laagste premies. AOVonlinevergelijken.nl is het arbeidsongeschiktheidsverzekeringslabel van New Wave Assurances.

Uw AOV premie berekening opvragen? Klik hier