Absoluut. Als jij actief bent binnen de zakelijke dienstverlening hebben wij het juiste arrangement voor jou! Dankzij een collectief van ruim 70.000 ondernemers profiteer jij niet alleen van een hoge collectiviteitskorting, maar ook van veel aanvullende aov -voorwaarden.

De keuze om je wel of niet te verzekeren is mede afhankelijk van jouw persoonlijke- en financiële situatie. Welk eigen vermogen is er voorhanden? Bestaat er een inkomen van een partner? Als het antwoord hierop ‘ja’ is, is een AOV wellicht niet direct nodig. Vraag jezelf dan wel af of je bereid bent dit eigen vermogen voor langere tijd aan te spreken. Zelf sparen is eigenlijk zelden een optie. Reken zelf maar uit: maandelijkse kosten maal het aantal maanden tot je pensioen.

Dat is een persoonlijke afweging. Het is in ieder geval verstandig om je zo snel mogelijk te orienteren op de mogelijkheden en de daarbij behorende kosten. Wachten tot er zich arbeidsongeschiktheid heeft voorgedaan is niet verstandig. Acceptatie bij een verzekeraar zal op dat moment lastiger worden.

Dat is afhankelijk van meerdere factoren en keuzes die je zelf kunt maken. Dankzij onze collectieve arrangementen ben je voor een uitgebreide AOV vaak niet meer dan 3 a 4 declarabele uren per maand aan het werk. Een relatief kleine investering, toch? Daarbij komt, de betaalde premie is volledig fiscaal aftrekbaar. Uiteindelijk betaal je voor die uitgebreide AOV misschien nog minder dan voor je zorgverzekering.

Tegenwoordig heel wat. Van een simpele woonlastenverzekering tot het meest uitgebreide product. Daar tussenin vinden we bijvoorbeeld het Broodfonds, de vrijwillige verzekering bij UWV of een vangnet AOV als je niet wordt geaccepteerd voor het uitgebreide product. Welke verzekering in jouw geval het meest interessant is, bepaal je zelf.

Zeker. De premie wordt betiteld als ‘uitgaven ter bescherming van het inkomen’. De fiscus betaalt dus tot maximaal 52% mee.

Een indexering is in veel gevallen te adviseren. U heeft hier echter nog een keuze te maken:

  • samengestelde indexatie (verzekerd bedrag + uitkering)
  • enkelvoudige indexatie (uitkering)

In het eerste geval worden zowel het verzekerd bedrag als de uitkering jaarlijks verhoogd met het CPI. In het tweede geval wordt uitsluitend de uitkering ieder jaar verhoogd met CPI.

Let op, bij de samengestelde indexatie stijgt zowel het verzekerd bedrag als de premie. Dit kan leiden tot onnodig hoge verzekerde bedragen en dito premie.

Geen zorgen. Het is natuurlijk van belang dat een nieuw gesloten AOV naadloos aansluit op de oude. Het is zaak dat je geen dag onverzekerd, maar ook niet dubbel verzekerd bent. Wij zorgen ervoor dat dit niet het geval zal zijn en voorzien van je een voorbeeld opzegbrief.

Tegenwoordig is wettelijk geregeld dat een contract, na de eerste contractvervaldatum, altijd per maand opzegbaar is. Mocht je je bedrijfsactiviteiten staken is een AOV altijd per direct opzegbaar. Laat dit ons dan zo snel mogelijk weten. Mocht je de AOV niet willen beeindigen, maar wel tijdelijk willen ‘bevriezen’, dan kan dat ook. Je betaalt dan een door de maatschappij bepaald percentage van de premie. Er geldt tijdens deze periode geen dekking, maar je kunt wel weer her-activeren zonder medisch waarborgen.

In essentie niet. Je kunt er echter voor kiezen om de BV als verzekeringnemer op te laten treden. Dit heeft enkele fiscale gevolgen (aftrekbaarheid premie, belasting uitkering). Tevens kan er zich een probleem voordoen als de BV failliet gaat wanneer jij arbeidsongeschikt bent.

Nee, in tegenstelling tot UWV heeft een verzekeraar geen acceptatieplicht. Afhankelijk van je leeftijd en verzekerde bedrag kan er ook een keuring gevraagd worden. De verzekeraar beoordeelt vervolgens of je wordt geaccepteerd, of dat ze een gewijzigd voorstel uitbrengen.

Vraag direct een offerte aan!